Uzay İstasyonu Ege İle Marmara Üzerinden Geçiş Yaptı


    Çoğu kişi küçükken Astronot olmak istemiştir. Ben olmak istemezdim, ne işim var uzayda diyen yoktur herhalde. Aslında diyen olmuş olabilir. Neslimiz gereği aileler çocuklarına en çok söylediği şey 'benim kızım/oğlum doktor olacak' derler. Biizm ülkemizin mantığı bu tabi. Yada doktor denmezse mühendis olacak derler. 

                                               

Neyse biz asıl konuya gelecek olursak, bugün saat itibari ile 20.31 ile 20.33 arasında Türkiye'nin batısından kuzey yönüne doğru NASA Uzay İstasyonu geçti. Gözle görünebilir olarak geçecek denmişti. Biz de öyle denince herhalde kocaman bir yapının tamamını göreceğiz dedik ama ne çare. Bir nevi yıldız kayması gibi geçip gitti. Bakamayanlar için şeklini soracak olursanız parlayan yıldızdan farkı yoktu. 

Bilmeyenler için Uzay İstasyonu; uzayda belirli bir yörüngede dolanan, uzay çalışmalarının yönetildiği yer, içinde insan bulunan, uzay üssü olarak kullanılan yapay uydu.

                                    

Uzay istasyonu, uzay boşluğunda insanların konaklaması ve çalışması için hazırlanan platformdur. Şu ana kadar yapılan uzay istasyonları alçak Dünya yörüngesine gönderilmiştir. Uzay istasyonlarının diğer uzay araçlarından başlıca farkı, hareket etmek için büyük roketlerinin olmamasıdır.

Uluslar Arası Uzay İstasyonu alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir sözle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydu. Bir araya getirilen parçaların birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında uzaya fırlatılmıştır.

Peki Astronotlar ne işe yararlar, amaçları nelerdir?

Astronotlar özenle seçilip iyi bir eğitim aldıktan sonra uzaya gönderilirler. Oradaki amaçları ise Araştırmalar yapmak. Bunlar; Bilimsel incelemeler, Uzay şartlarını inceleme ve insanlığa çok faydalı olacak keşifler yaparlar. Mesela geçenlerde NASA'nın Marsta su bulması. Tabi bir tek Astronotlar değil Uzay şirketlerinde çalışan mühendislerinde bunlara katkısı büyük. 

Yorum Gönder

1 Yorumlar

  1. 본 논문은 두 가설의 상대적 타당성을 검증하기 위해 외부자금의 조달이 발생한 기간에 투자의 현금흐름 민감도가 커지는지를 분석하였다. 자금조달순위가설이 타당하기 위해서는 외부자금 조달이 발생한 경우에 투자의 현금흐름 민감도가 커져야 https://bet.edu.kg/ 한다. 한국 제조기업의 패널 자료를 이용하여 분석한 결과 자금조달순위가설은 주로 비재벌기업의 경우에 성립한다는 실증을 얻을 수 있었다. 이는 기업의 투자 촉진을 위해서 비재벌기업이 처한 금융제약을 완화하는 정책이 필요함을 시사한다. 결국 어느 경우든 인슈어런스시 1000원을 획득하므로 이븐머니를 택하는 것은 인슈어런스를 고르는 것과 다를 바 없다.

    YanıtlaSil